SEO info

informácie o seo technikách

Dobrý deň! Vítam Vás na stránke, ktorá pomôže vyriešiť nejasnosti ohľadom onPage techník SEO (Search engine optimization - optimalizácia pre vyhľadávače). Aby vaša vebstránka bola viditeľná pre užívateľov internetu musí byť viditeľná pre vyhľadávače. Samozrejme ľudia sa k vám možu dostať napríklad aj cez inú webstránku, ktorá na vás odkazuje(textový odkaz lebo reklamný banner).

Doména

Takže hneď pre začiatok by sme mohli povedať ,že dosť dôležitou časťou v seo je doména. Jej výberu treba venovať dostatok času a úsilia. Je dôležité aby sa dala ľahko zapamätať takže čím kratšia tým lepšie a mala by obsahovať aspoň jedno kľúčové slovo týkajúce sa témy.

Titulok dokumentu < title >

Táto html značka ,ktorá sa nachádza v hlavičke dokumentu obsahuje hlavný titulok. Tento titulok by mal byť v každom dokumente iny aby presne popísal tématiku obsahu. Titulok je veľmi dôležitý ohľadom seo takže si na ňom treba dať záležať.

Nadpisy - < H1 >, H2, H3, ...H6

Nadpisy rozdeľujú obsah podľa dôležitosti a význam nadpisu je hlavne aby zaujal čitateľa. Treba ním povedať čo nové sa dozvie ak si prečíta článok.

Obsah stránky

Hádam najdôležitejším prvkom v seo je obsah webstránky čiže text. Na to sa vyhľadávače zameriavajú najviac a nemalo by sa s ním šetriť aj keď sú iste hranice pretože treba dbať na to že užívateľ je väčinov lenivý čítať dlhé texty.

Atribút 'alt' pri obrázku

Vyhľadávače taktiež sledujú tento atribút html značiek no jeho relevancia je nižšia ako u predošlých prvkoch seo.

email: seo2info@gmail.com